Skapande förskola

Kristin och Björnen Lilja

Med den svenska folkmusiken som grund leker, dansar och sjunger vi tillsammans och jobbar med ramsor. Barnen får på ett lekfullt sätt lära sig grundstegen i schottis, polska och polka. Syftet är att barnen ska få höra annan musik och andra instrument än populärmusiken och att de ska få pröva olika sätt att röra sig till musik.

Målet är att verka som kulturbärare och på ett lustfyllt sätt öka barnens nyfikenhet för svensk kultur genom folkmusiken och därigenom skapa förutsättningar för möten i ett multikulturellt samhälle.

Jag träffar barnen vid två tillfällen á 30 min. Storleken på lokalen behöver vara så att barnen lätt får plats att stå i en ring.

Under våren 2019 besöker jag förskolorna i Mariestads kommun. Här är visorna och beskrivningen av det vi gjorde.

Nippertippan – danslek

Klappade gjorde Nippertippan, klappade gjorde jag, klappade gjorde alla som i ringen var. Stampade, bockade, flossade, shufflade, snurrade, hoppade osv.

Bamsefar – schottis
(mel. Finsk Schottis)

Mitt i skogen bor bamsefar.
Kom och se vilken päls han har.
Mitt i skogen bor bamsefar.
Kom och se vilken päls han har.
Go och mjuk och du vill ge en kram,
men akta dig för hans stora ram.
Go och mjuk och du vill ge en kram,
men akta dig för hans stora ram.

Schottissteg: Tre steg och sen sen ett lyft eller hopp på ett ben på det fjärde slaget. Upprepas två gånger därefter fyra hoppsasteg.
Vi dansade på ring med tre steg och ett hopp och sjöng ”Mitt i skogen bor bamsefar. Kom och se vilken päls han har.” Sen bytte vi håll och gjorde samma sak åt andra hållet. Vi dansade inåt med utsträckta armar och sjöng ”Go och mjuk och du vill ge en kram” och bakåt med händerna som ramar i luften när vi sjöng ”men akta dig för hans stora ram.”

När jag går i skogen – polska
 (mel. Uti gröna lunden)

När jag går i skogen så tänker jag på.
När jag går i skogen så tänker jag på.
Att jorden är vacker och himlen är blå.
Att jorden är vacker och himlen är blå.

Försteg polska: Musiken är i tretakt. Gå bara på första och tredje slaget.
Vi dansade en långdans och barnen fick turas om att leda.

Framåt – polka

Framåt, framåt, framåt, framåt.
Tillbaks igen, tillbaks igen, tillbaks igen tillbaka.
Framåt, framåt, framåt, framåt.

Tillbaks igen, tillbaks igen, tillbaks igen tillbaka.
Lunka på, lunka på i din gamla kofta.
Lunka på, lunka på i din gamla kofta.
Hade jag, hade jag kängor och galoscher.
Skulle jag, skulle jag aldrig gå i tofflor.

Polkasteg: Sidhopp i vanliga fall två åt ena hållet och två tillbaka men vi gjorde alla åt samma håll.
Vi dansade på ring. När vi sjung ”framåt” gick vi in mot mitten och när vi sjöng ”tillbaks igen” backade vi ut. Sen dansade vi polka steg och sjöng ”Lunka på, lunka på i din gamla kofta.
Lunka på, lunka på i din gamla kofta.” Efter det bytte vi håll och dansade polkasteg åt andra hållet och sjöng ”Hade jag, hade jag kängor och galoscher. Skulle jag, skulle jag aldrig gå i tofflor.”

Slängkompass – polka

Den som vill vara med på slängkompass.
Den må vara tämligen rask.
En, två, tre och fyra eller fem.
Sen blir det slängkompass igen.Först dansade vi polkasteg på ring. När vi kom till ”En, två, tre och fyra eller fem.” klappade vi och snurrade runt.